Inkbase?

Hvad er InkBase og hvorfor er InkBase vigtig for dig som kunde?Danmark fik den 1/7-2018 en ny tatoveringslov. Denne lov kræver blandt andet at alle danske


tatovører skal gemme vital information om den farve/farver du er bliver tatoveret med.


Dette sker af hensyn til din sikkerhed, da behandling af en eventuel allergi lignende reaktion i


fremtiden vil være nemmere, hvis læger har adgang til detaljeret information om hvilke farver der

er anvendt, hvor den er produceret og købt, hvad den indeholder osv.


Denne information skal tatovørstedet gemme i 5 år og informationen skal derefter slettes i

henhold til persondataloven.


Regeringen har ikke lavet et oplæg til hvordan denne info skal indsamles og opbevares og det er derfor op til det enkelte tatovørsted at finde en løsning.


Det vil sige at man kan risikere at ens tatovørsted gemmer denne info uforsvarligt, unøjagtigt og sjusket.


Tatovørstedet kan lukke, ejeren skifte erhverv eller flytte til udlandet. Der er mange scenarier, som gør det stort set umuligt for dig, som kunde, at sikre at du kan få den information du lov mæssigt har krav på, hvis du skulle komme i den uheldige situation at du har en allergisk reaktion på din tatovering.


Det er her InkBase kommer ind i billedet. InkBase er Danmarks førende farve registrerings system, som sikrer dig som kunde. InkBase sikrer 100% sporbarhed og datasikkerhed i de 5 år loven foreskriver.


Hvis dit tatovørsted bruger InkBase vil følgende data være opbevaret om din tatovering de næste 5 år:

Farvens producent

Farvens indkøbssted

Farvens udløbsdato

Farvens pigmenter (color index numre)

Farvens åbningsdato

Farvens lot nummer

Farvens batch nummer

Navn på tatovøren

Tid, dato for udførsel af tatoveringen

Beskrivelse af tatoveringen


Data vil blive gemt i de 5 år loven kræver uanset om dit tatovørsted måtte lukke, gå konkurs eller på anden måde forsvinde.

Data er krypteret og gemt på InkBases servere og kan indenfor de 5 år loven foreskriver altid hentes frem til dig skulle du have brug for det.

InkBase er med andre ord din bedste sikkerhed for adgang til information om farven/farverne skulle du og din læge få brug for denne information.

InkBase vil også gøre det muligt for forskere og læger at bruge de indsamlede data til forskning.

Forskningen kan f.eks. give et overblik over:

  • Hvilke farver der bliver brugt mest?
  • Er der farver fra bestemte producenter, som giver anledning til allergiske reaktioner?

På den måde kan eventuelle problem farver blive screenet fra det danske marked.

Det vil på sigt kunne højne kvaliteten af de farver der anvendes til tatovering i Danmark.

Vi bruger InkBase, fordi din sikkerhed er vores højeste prioritet.